Jungle 2020

O tábore

Štrnásty ročník denného svätojurského kresťanského tábora mal tému Jungle [čítaj jungle] 🙂 . Rok 2020 sa niesol v znamení svetovej pandémie koronavírusu, preto sme organizovali iba jeden turnus. Tento sa konal vo Svätom Jure a okolí.

Denného tábora sa zúčastnilo 87 detí, vo veku od päť do trinásť rokov, a rekordných 39 animátorov. Sme veľmi radi, že okrem dlhoročných animátorov nás posilnili aj „debutanti“. Podarilo sa nám osloviť deti a animátorov zo Svätého Jura, Bratislavy, Senca, Pezinka, Miloslavova, Veľkých Levár, Malaciek, Slovenského Grobu či dokonca Trakovíc.

Deti mohli opäť spoznať nových kamarátov, stretnúť nových ľudí, zahrať si originálne hry (a samozrejme vlajky 🙂 ), a získať kopu ďalších zážitkov. Zároveň sme sa snažili deťom odovzdať to najdôležitejšie – živú vieru.

Špeciálne poďakovanie tento rok patrí p. farárovi vo Sv. Jure, mestu Svätý Jur, p. primátorovi, DHZ Svätý Jur, svätojurským poľovníkom, lesníkom, všetkým animátorom, rodičom, a každému, kto prispel aj tento rok k chodu tábora. ĎAKUJEME!

Fotky