Galéria | Tábor Exodus 2017

O tábore

V roku 2017 sme deťom na kresťanskom tábore priblížili tému starého zákona, konkrétne Druhej Mojžišovej knihy – Exodus. Deti bližšie spoznali udalosti z Biblie, ako napríklad ako sa Boh prihovoril Mojžišovi cez krík, čo to bolo 10 Egyptských rán, ako Izraeliti utekali pred Egypťanmi cez Červené More, čo sa dialo na púšti, kam Mojžiš vytesal Desatoro Božích prikázaní a taktiež čo to bola zasľúbená zem.

Zúčastnilo sa 103 detí od šesť do dvanásť rokov a 35 pomocných animátorov. Deti sa popasovali s rôznymi logickými a športovými úlohami, zažili túru do lesa aj vodný deň. Z tábora si mohli priniesť táborové tričko vo farbe skupinky, alebo pamätný vankúš.

Fotky