O tábore

Trinásty ročník nášho svätojurského kresťanského tábora niesol tému Narnia. Tento rok sme sa rozhodli pre dva táborové turnusy. Prvý bol pobytový tábor v rekreačnom stredisku Planinka (pri Smoleniciach), a druhý denný tábor, ktorý sa tradične konal vo Svätom Jure.

Pobytového tábora sa tento rok zúčastnilo spolu 35 detí a animátorov vo veku od trinásť do dvadsaťpäť rokov. Tábor bol zameraný na vzťahy, oddych, športové aktivity a modlitbu.

Mládež mohla vyskúšať vodný futbal spoznať nových kamarátov, stretnúť nových ľudí, zahrať si originálne hry (a samozrejme vlajky 🙂 ), a získať kopu ďalších zážitkov. Zároveň sme sa snažili deťom odovzdať to najdôležitejšie – živú vieru.

Fotky