Malý Princ 2021

O tábore

Päťnásty ročník denného svätojurského kresťanského tábora mal tému Malý princ. Aj rok 2021 sa niesol v znamení svetovej pandémie koronavírusu a mnohých opatrení, preto sme organizovali iba jeden turnus tábora vo Svätom Jure a okolí, no napriek tomu bol v mnohých rozmeroch tento tábor rekordným.

Opäť sa tábora zúčastnilo nad sto detí, konkrétne 104 detí vo veku od päť do trinásť rokov, a rekordných 45 animátorov / mladých. Úspešne sa darí tábor a jeho program posúvať stále ďalej a ďalej, a to aj s úplne novými pomocníkmi. Premiéru mal taktiež nový vedúci tábora, ktorý veríme, že pri tejto role vydrží ešte pár rokov.

Deti mohli opäť spoznať nových kamarátov, stretnúť nových ľudí, zahrať si originálne hry (a samozrejme vlajky 🙂 ), a získať kopu ďalších zážitkov. Zároveň sme sa snažili deťom odovzdať to najdôležitejšie – živú vieru.

Špeciálne poďakovanie tento rok patrí p. farárovi vo Sv. Jure, mestu Svätý Jur, p. primátorovi, DHZ Svätý Jur, svätojurským poľovníkom, lesníkom, všetkým animátorom, rodičom, a každému, kto prispel aj tento rok k chodu tábora. ĎAKUJEME!

Fotky