Galéria | Denný Tábor Narnia 2019

O tábore

Trinásty ročník nášho svätojurského kresťanského tábora niesol tému Narnia. Tento rok sme sa rozhodli pre dva táborové turnusy. Prvý bol pobytový tábor v rekreačnom stredisku Planinka (pri Smoleniciach), a druhý denný tábor, ktorý sa tradične konal vo Svätom Jure.

Denného tábora sa tento rok zúčastnilo viac ako 70 detí vo veku od päť do dvanásť rokov. Akcií súvisiacich s táborom sa zúčastnili taktiež birmovanci ako aj starší animátori a účastníci pobytového tábora – spolu takmer 30 mladých od štrnásť do dvadsaťpäť rokov.

Deti mohli opäť spoznať nových kamarátov, stretnúť nových ľudí, zahrať si originálne hry (a samozrejme vlajky 🙂 ), a získať kopu ďalších zážitkov. Zároveň sme sa snažili deťom odovzdať to najdôležitejšie – živú vieru.

Fotky